Obiady w październiku

Opłata za obiady w październiku 2019 r. wynosi 70,40 zł.
Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do 05.10.2019r. na konto 47 92790007 0071 1267 2000 0020

Prosimy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonana jest opłata.

Aktualne numery kont szkolnych

KONTO WPŁAT ZA OBIADY: 47 92790007 0071 1267 2000 0020

KONTO WPŁAT NA WYCIECZKI SZKOLNE UCZNIÓW: 68 92790007 0071 1267 2000 0030

 KONTO KOMITETU RODZICIELSKIEGO: 53 1560 0013 2020 7019 4158 1001

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.
Pożegnanie pani dyrektor Katarzyny Chwiałkowskiej.
https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-11-w-Zdu%C5%84skiej-Woli-1761501504074904/photos/?tab=album&album_id=2998754423682933&xts%5B0%5D=68.ARD3bJhxzRaUK6tUdgMRnNtMeEhgQWxN8PWFV7jVpULYP2zVOFf5AmAJlljxtjSi0qXhZp1Hqdg1AmMf4r1ADxuqAqxVD_KYkrPkViUikpXKBHIPuArQHulTOxWnX9akY1DW4fPN_NAixI2-xzp-GIPPHAuXE4JPVvJczxMyWod7cIkdeCk6UGlMGSmI2R-nLXRFHDABNv-s7pdDBd0msrWfXF2q8aC2XUTn7GHjajYTCr7Iy9aQ_dd88jwIjIk2i_VgQEjMq-VnDqeq0CJjt1-C5THZLHgbgjfnZh9WjFPVf5rYuBskM3WmTfnh-NoVOHoI5MKB4XTbrcn9pkIP9M8LTo93Vbtf3QJ1o6XtCdtVwHiZ8-q8hOnSWhZuunrqQvQ8BFxXCosALVhpTCqPmaqCoNB4W8RQErjfxgDFJJNIW7hpWr-GJNrRD-XA4oY1BaGiWkmcNuIL7nAjzz1TpBn_Aw&tn=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-11-w-Zdu%C5%84skiej-Woli-1761501504074904/photos/?tab=album&album_id=2998845067007202&xts%5B0%5D=68.ARCQYZqN–xhEvPzwGBNrsoxWjxN4Ob10gndGR73nbvxugoXXnEPQI9r_pMO_SZeXeznn8iCqu4yykP8_-oONKQlqnYN4FpSfLH1e5fBv2IQh8YRtWoAW4PR64QyO6T7vTtsf7qrdZhakgpkn0IX9Gp1Y86OJrIUQ5rpc4Z6eRDcWgZf73aeaMdGeJrELvjbY123G3SNqcR96QpBw4xan6olJfVvFdsBRj3Nn9u-rPc4kBqIEZfaWW7Vzu8E_DD4mLHu5iHyjJtZwYEg5RIe1ZC5LFjO5QEJKZC35YEHz7hGe0KOwHsH6m-org5VREO1wdwYCiTD8hOBYwQKudWaA8IxMN-02Rd28Fw4RgourJ7UlokM5RW4YmdtL1Vf8ZocNKCjPT5N_aGlGHSF3zlFM6uR56-PBM4EVc3aPO7aEmIhjlWuhwtRL1Zu2FZBQc0ADgKGZ4n5kY25AROC5FuzfJjXCg&tn=-UC-R


Lekcje skrócone

UWAGA !!! W związku z wysokimi temperaturami w szkole w dniach 12-14.06.2019 r. (środa-piątek) będą lekcje skrócone.

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Czwórboju

22 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli wzięli udział w wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym, które odbyły się w Sieradzu. Nasi mali lekkoatleci zajęli 7 miejsce. Szkołę reprezentowali Patryk Kępniak, Paweł Rychlik, Igor Skopiński, Karol Smęda, Mateusz Rynkiewicz i Jakub Adamski. Chłopców do zawodów przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego.