Godziny pracy:

  • poniedziałek  10-15
  • wtorek nieczynna
  • środa  9-14
  • czwartek nieczynna
  • piątek  9-14

Regulamin Biblioteki Szkolnej:

* Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły,  a także pracownicy szkoły i rodzice uczniów.
* Godziny urzędowania biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych do biblioteki oraz tablicy informacyjnej przy szatni.
* W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
* Uczniowie mogą mieć wypożyczone 2 książki, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarką.
* Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarkę.
* W razie zagubienia lub zniszczenia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarce, by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu, który należy odkupić.
* Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
* Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.