Konkurs fotograficzny dla klas 5-8


Konkurs plastyczny dla klas 1-4


Konkurs frazeologiczny dla uczniów klas IV – VI pt. „Wietrzne związki”


Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3


Konkurs frazeologiczny pt „Twardy jak kamień”