Lekcje skrócone

UWAGA !!! W związku z wysokimi temperaturami w szkole w dniach 12-14.06.2019 r. (środa-piątek) będą lekcje skrócone.

Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice

W sobotę 27.04.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli zawiesza akcję strajkową. Dziękujemy Tym, którzy nas wspierali w tym trudnym czasie.

Informujemy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 dni 29.04. (poniedziałek), 30.04. (wtorek) i 2.05. (czwartek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach zapewniamy opiekę w świetlicy dzieciom, które tego wymagają w godzinach 8-14.

Od 6.05.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli wznawia zajęcia lekcyjne.

Z pozdrowieniami

Dyrektor Katarzyna Chwiałkowska

Projekt: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli realizuje projekt: „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Nazwa projektu:„Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16

Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. – 15.10.2018 r.

W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:

•          e – składanie deklaracji podatkowej

•          e – zapłata za opłatę komunalną

•          e – zapłata za użytkowanie wieczyste

•          e – zapłata podatku

•          e – dodatki mieszkaniowe

•          e – koncesje alkoholowe

•          e – zgłaszanie interwencji

•          e – odbiór decyzji

•          e – konsultacje dokumentów prawa lokalnego

•          e – głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego

•          e – składanie wniosków o stypendium

•          informacja o stanie sprawy

•          informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych

oraz

•          e – rekrutacja do przedszkoli i szkół

•          e – dzienniczek ucznia

Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:

•          aplikacji mobilnej,

•          wtyczek społecznościowych.

W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł.

Informacja dla Rodziców

W związku z planowanym przez związki zawodowe od dnia 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim, bezterminowym strajkiem pracowników oświaty, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli informuje, że w szkole od tego dnia będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki w domach. Ponieważ przystąpienie do akcji strajkowej zadeklarowali nauczyciele i pracownicy szkoły, zwracam się z prośbą do Rodziców o pozostawienie dzieci w domu. W okresie strajku nie będą także wydawane obiady. W związku z nieokreślonym czasem trwania strajku, proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane przez szkołę na stronie internetowej, w dzienniku elektronicznym, facebooku i na tablicy ogłoszeń.
Katarzyna Chwiałkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli