Obiady w październiku

Opłata za obiady w październiku 2019 r. wynosi 70,40 zł.
Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do 05.10.2019r. na konto 47 92790007 0071 1267 2000 0020

Prosimy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonana jest opłata.

Aktualne numery kont szkolnych

KONTO WPŁAT ZA OBIADY: 47 92790007 0071 1267 2000 0020

KONTO WPŁAT NA WYCIECZKI SZKOLNE UCZNIÓW: 68 92790007 0071 1267 2000 0030

 KONTO KOMITETU RODZICIELSKIEGO: 53 1560 0013 2020 7019 4158 1001

Lekcje skrócone

UWAGA !!! W związku z wysokimi temperaturami w szkole w dniach 12-14.06.2019 r. (środa-piątek) będą lekcje skrócone.