Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego
ul. Żeromskiego 2/4
98-220 Zduńska Wola
tel. i fax 43 823 25 18
mail: jedenastka11@wp.pl
profil na facebooku:  Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli reprezentowana przez dyrektor Katarzynę Chwiałkowską.
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Anna Becalik- iod.anna.becalik@gmail.com
http://www.bip.sp11zdwola.wikom.pl/?url=35,ochrona-danych-osobowych.html