Opłata za obiady w październiku 2019 r. wynosi 70,40 zł.
Wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie
do 05.10.2019r. na konto 47 92790007 0071 1267 2000 0020

Prosimy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonana jest opłata.