Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli                                            rozpoczęła nauczanie 383 uczniów                                                       w dniu 1 IX 1964 roku.
W skład rady pedagogicznej wchodziło 11 nauczycieli.

Najważniejsze daty z historii szkoły:

X 1964 r. – założenie szkolnego szczepu harcerskiego; 
X 1964 r. – założenie szkolnego koła PCK;  
20 XI 1964 r. – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Szkoły;
1 IX 1965 r. – nadanie szkole imienia Stefana Żeromskiego;
20 IX 1989 r. – Komitet Rodzicielski funduje sztandar dla szkoły;
1 IX 1994 r. – rozbudowa szkoły;
1997 r. – rozbudowa wejścia do szkoły;
2008 r. – rozbudowa kuchni;
2012 r. – termomodernizacja szkoły;
2014 r. – budowa boiska;
2017 r. – budowa placu zabaw oraz minisiłowni;
2018 r. – remont biblioteki szkolnej;

 

Funkcję dyrektora szkoły sprawowali kolejno:

Marian Witczak 1964-1966
Sławomir Brodzki 1966-1972
Jerzy Gwiazdowski 1972-1975
Jan Królikowski 1975-1982
Danuta Michalak 1982-1987
Helena Marczak 1987-1989
Elżbieta Andruszkiewicz 1989-2014
Od 1.09.2014 r. dyrektorem jest Katarzyna Chwiałkowska.