Rada Pedagogiczna 
w roku szkolnym 2018/2019

Katarzyna Chwiałkowska – dyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka
Edyta Bartsch – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, biblioteka
Anna Adamska – nauczyciel dyplomowany, język polski
Paweł Baczyński – nauczyciel dyplomowany, historia, WOS
Lidia Błońska – nauczyciel mianowany, doradztwo zawodowe, etyka
Katarzyna Cichosz – nauczyciel dyplomowany, język polski
Aneta Cyran – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel wspierający
Małgorzata Drzewiecka – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne
Agnieszka Grobelna – nauczyciel dyplomowany, biologia
Roman Jaguś – nauczyciel dyplomowany, edukacja dla bezpieczeństwa
Izabela Jaszczak Guć – nauczyciel kontraktowy, edukacja przedszkolna
Elżbieta Karbowiak – nauczyciel dyplomowany, język polski, historia
Renata Krzymińska – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Agata Kulma – nauczyciel mianowany, język angielski
Justyna Mitera-Bylewska – nauczyciel kontraktowy, język angielski w klasach początkowych
Beata Mroczek – nauczyciel dyplomowany, fizyka
Renata Olejnik Dominik – nauczyciel kontraktowy, świetlica
Mirosława Paluszkiewicz – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Marek Pazera – nauczyciel dyplomowany – informatyka, technika, matematyka
Sylwia Perka – nauczyciel dyplomowany, religia
Barbara Piątek – nauczyciel dyplomowany, pedagog, WDŻ
Jakub Raniszewski – nauczyciel kontraktowy, wychowanie fizyczne
Hanna Reczyńska – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rosińska – nauczyciel dyplomowany, informatyka, plastyka
siostra Faustyna – nauczyciel dyplomowany, religia
Aneta Sokołek – nauczyciel stażysta, przyroda
Joanna Staniszewska – nauczyciel dyplomowany, technika
Magdalena Szewczyk – nauczyciel dyplomowany, geografia
Tomasz Szewczyk – nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne
Katarzyna Szymczak – nauczyciel kontraktowy, język niemiecki
Marta Tobiasz – nauczyciel dyplomowany, język polski, logopeda
Mirosława Warchlewska – nauczyciel dyplomowany, matematyka
Małgorzata Wawrzyniak – nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Remigiusz Witkowski – nauczyciel dyplomowany, historia
Kamilla Wójtowicz – nauczyciel kontraktowy, muzyka
Anna Wyrwas – nauczyciel stażysta, matematyka, chemia
Katarzyna Zglińska- Pertkiewicz – nauczyciel dyplomowany, język angielski

Rada Pedagogiczna
w roku szkolnym 2017/2018

Katarzyna Chwiałkowska dyrektor, nauczyciel dyplomowany, matematyka
Edyta Bartsch wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, biblioteka
Joanna Błaszczyk nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Cichosz nauczyciel dyplomowany, język polski, informatyka
Małgorzata Drzewiecka nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne
Agnieszka Gruchaj – nauczyciel dyplomowany, biologia, wychowanie fizyczne
Izabela Jaszczak Guć nauczyciel kontraktowy, edukacja przedszkolna
Elżbieta Karbowiak – nauczyciel dyplomowany, język polski, historia
Ewelina Klimczak – nauczyciel kontraktowy, chemia
Krystyna Komisareknauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Anna Krebs nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Renata Krzymińska nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Agata Kulma nauczyciel mianowany, język angielski
Beata Mroczek nauczyciel dyplomowany, fizyka
Katarzyna Nyklewicz nauczyciel dyplomowany, historia
Renata Olejnik Dominik nauczyciel kontraktowy, świetlica
Mirosława Paluszkiewicznauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Dorota Pawlak nauczyciel dyplomowany, przyroda
Ewa Pazera nauczyciel dyplomowany, matematyka, geografia
Sylwia Perka  nauczyciel dyplomowany, religia
Barbara Piątek  nauczyciel dyplomowany, pedagog
Jakub Raniszewskinauczyciel kontraktowy, wychowanie fizyczne
Hanna Reczyńska nauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rosińska nauczyciel dyplomowany, informatyka, plastyka
siostra Faustyna  nauczyciel dyplomowany, religia
Joanna Staniszewska   nauczyciel dyplomowany, technika, informatyka
Katarzyna Szymczak   nauczyciel kontraktowy, język niemiecki
Marta Tobiasznauczyciel dyplomowany, język polski, logopeda
Mirosława Warchlewskanauczyciel dyplomowany, matematyka
Małgorzata Wawrzyniaknauczyciel dyplomowany, edukacja wczesnoszkolna