Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

„Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16
Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. - 15.10.2018 r.

W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:

 • e - składanie deklaracji podatkowej
 • e - zapłata za opłatę komunalną
 • e - zapłata za użytkowanie wieczyste
 • e - zapłata podatku
 • e - dodatki mieszkaniowe
 • e - koncesje alkoholowe
 • e - zgłaszanie interwencji
 • e - odbiór decyzji
 • e - konsultacje dokumentów prawa lokalnego
 • e - głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego
 • e - składanie wniosków o stypendium
 • informacja o stanie sprawy
 • informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych

oraz

 • e - rekrutacja do przedszkoli i szkół
 • e - dzienniczek ucznia

Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:

 • aplikacji mobilnej,
 • wtyczek społecznościowych.

W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł

logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo: promuje łódzkie, logo: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego