Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

„Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”

Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16
Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. - 15.10.2018 r.

W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:

 • e - składanie deklaracji podatkowej
 • e - zapłata za opłatę komunalną
 • e - zapłata za użytkowanie wieczyste
 • e - zapłata podatku
 • e - dodatki mieszkaniowe
 • e - koncesje alkoholowe
 • e - zgłaszanie interwencji
 • e - odbiór decyzji
 • e - konsultacje dokumentów prawa lokalnego
 • e - głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego
 • e - składanie wniosków o stypendium
 • informacja o stanie sprawy
 • informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych

oraz

 • e - rekrutacja do przedszkoli i szkół
 • e - dzienniczek ucznia

Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:

 • aplikacji mobilnej,
 • wtyczek społecznościowych.

W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł

logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo: promuje łódzkie, logo: Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego